En stærk økonomi

Rettidig omhu skal danne rammen omkring økonomien
  • Vi får den overordnede budgetramme fra staten, men vi skal sikre, at vi benytter midlerne på den mest optimale måde.
  • Vi skal optimere kommunens ejerskab af ejendomme, så vi ikke bruger midler på drift og vedligeholdelse af mursten, men i stedet bruge dem på at højne servicen.