Søren Christian Svenningsen

Klar til at tage ansvar

Kandidat til Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

soerensvenningsen

 

Baggrund:

Jeg har de seneste tre år boet i Hørsholm sammen med min familie, men har været en del af bylivet siden 1994, hvor jeg blev medlem af Konservativ Ungdom. Derfor var beslutningen om at slå os ned i Hørsholm også let, da vi som hussøgende skulle vælge område. For byen rummer det hele: Gode skoler og institutioner, et meget rigt sports- og kulturliv og et solidt handelsliv.

Politisk engagement:

Jeg har altid været en person, der har sagt min mening, både når jeg havde noget på hjertet, og når en beslutning ikke stemte overens med mine værdier. Derfor faldt det mig også naturligt at blive politisk engageret allerede i en tidlig alder.

Da vi flyttede til Hørsholm, blev jeg aktiv i vælgerforeningen og har været medlem af bestyrelsen siden januar 2015. Men jeg ønsker i endnu højere grad at være med til at præge udviklingen af vores by og stiller nu op til kommunalbestyrelsen.

Frihed under ansvar er en af grundholdningerne hos os konservative, og for mig er det en af de stærkeste grundsætninger i livet. Frihed kommer i mange former, og vi skal værne om dem, men samtidig skal vi tage ansvar, ikke kun for os selv, men også for hinanden. Vi kan ikke stå stille – hverken som mennesker eller samfund. Vi skal blive ved med at forbedre og udvikle, og vi skal være åbne omkring hvordan og gøre det i et fornuftigt tempo.

Læs mere om mine mærkesager her og følg mig på Facebook

[ff id="1"]

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Rudersdal og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Følg partiet online

[ff id="2"]